Instellingen, De demo-stand annuleren, Algemene bediening voor instellingen – Sony CDX-G1000U User Manual

Page 76

Advertising
background image

10

NL

2

Selecteer de zoekcategorie van uw
keuze door de regelknop te
verdraaien en bevestig deze met
een druk op de regelknop.

3

Herhaal stap 2 om de gewenste
track te zoeken.

Het afspelen wordt gestart.

De Quick-BrowZer-stand verlaten

Druk op

(bladeren).

1

Druk op

(bladeren).

2

Druk op SEEK +.

3

Verdraai de regelknop om het item
te selecteren.

De lijst wordt doorbladerd in stappen van
10% van het totale aantal items in de lijst.

4

Druk op ENTER om terug te keren
naar de Quick-BrowZer-stand.

Het geselecteerde item wordt
weergegeven.

5

Selecteer het item van uw keuze
door de regelknop te verdraaien en
er vervolgens op te drukken.

Het afspelen wordt gestart.

De DEMO-stand annuleren

U kunt het demonstratiescherm annuleren
dat wordt weergegeven wanneer het
apparaat uitgeschakeld is.

1

Druk op MENU, selecteer [DISPLAY]
door de regelknop te verdraaien en
druk er vervolgens op.

2

Selecteer [DEMO] door de
regelknop te verdraaien en druk er
vervolgens op.

3

Selecteer [DEMO-OFF] door de
regelknop te verdraaien en druk er
vervolgens op.

Het instellen is voltooid.

4

Druk twee keer op

(terug).

Het display keert terug naar de normale
ontvangst-/weergavestand.

Algemene bediening voor
instellingen

U kunt items instellen in het menu via de
volgende procedure.
De volgende items kunnen ingesteld
worden, afhankelijk van de bron en de
instelling.

1

Druk op MENU.

2

Selecteer de instelcategorie door
de regelknop te verdraaien en druk
er vervolgens op.

De volgende instelcategorieën zijn
beschikbaar:
 GENERAL-instellingen (pagina 11)

 SOUND-instellingen (pagina 11)

 DISPLAY-instellingen (pagina 12)

Zoeken door items over te slaan
(Overspring-stand)

Instellingen

Advertising
This manual is related to the following products: