Problemen oplossen, Algemeen, Radio-ontvangst – Sony CDX-G1000U User Manual

Page 81

Advertising
background image

15

NL

MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en
-patenten gebruikt onder licentie van
Fraunhofer IIS en Thomson.

Android is een handelsmerk van Google Inc. Het
gebruik van dit handelsmerk is onderhevig aan
Toestemming van Google.

Problemen oplossen

De onderstaande controlelijst kan u helpen
bij het oplossen van problemen die zich met
het apparaat kunnen voordoen.
Voordat u de onderstaande controlelijst
doorneemt, moet u eerst de aanwijzingen
voor aansluiting en gebruik controleren.
Meer informatie over het gebruik van de
zekering en het verwijderen van het apparaat
uit het dashboard vindt u in de handleiding
voor installatie/aansluitingen geleverd bij dit
apparaat.
Als het probleem niet is opgelost, gaat u
naar de ondersteuningssite op het
achterblad.

Algemeen

Geen geluid.
 De positie van de faderregelaar [FADER] is

niet ingesteld op een systeem met
2 luidsprekers.

Geen pieptoon.
 Er is een optionele versterker aangesloten en

u gebruikt de ingebouwde versterker niet.

De geheugeninhoud is gewist.
 De voedingskabel of de accu is losgekoppeld

of niet juist aangesloten.

Opgeslagen zenders en de juiste tijd zijn
gewist.
De zekering is doorgebrand.
Maakt geluid wanneer de stand van het
contactslot wordt gewijzigd.
 De kabels zijn niet goed verbonden met de

voedingsaansluiting voor accessoires van de
auto.

Tijdens het afspelen of radio-ontvangst wordt
de demonstratie gestart.
 Als er gedurende 5 minuten geen handeling

wordt uitgevoerd en [DEMO-ON] ingesteld is,
wordt de demonstratie gestart.
 Stel [DEMO-OFF] in (pagina 12).

Het display verdwijnt van/verschijnt niet in
het display-venster.
 De dimmer is ingesteld op [DIM-ON]

(pagina 12).

 Het display verdwijnt als u OFF ingedrukt

houdt.
 Houd OFF op het apparaat ingedrukt tot

het display verschijnt.

 De aansluitingen zijn vuil (pagina 13).

De bedieningstoetsen werken niet.
De disk wordt niet uitgeworpen.
 Druk langer dan 2 seconden op DSPL en

(terug)/MODE om het apparaat te resetten.
De geheugeninhoud wordt gewist.
Reset het apparaat voor uw eigen veiligheid
niet tijdens het rijden.

Radio-ontvangst

Er kunnen geen zenders worden ontvangen.
Het geluid is gestoord.
 De aansluiting is niet juist.

 Controleer de aansluiting van de auto-

antenne.

 Als de automatische antenne niet

uitschuift, controleert u de aansluiting van
de bedieningskabel van de elektrische
antenne.

Er kan niet worden afgestemd op
voorkeuzezenders.
 Het signaal van de uitzending is te zwak.

RDS

SEEK begint na enkele seconden afspelen.
 De zender is geen TP-zender of heeft een

zwak signaal.
 Schakel TA uit (pagina 7).

Geen verkeersinformatie.
 Schakel TA in (pagina 7).
 De zender is een TP-zender, maar zendt toch

geen verkeersinformatie uit.
 Stem af op een andere zender.

Advertising
This manual is related to the following products: