Afspelen, Een disc afspelen, Een usb-apparaat afspelen – Sony CDX-G1000U User Manual

Page 75: Tracks zoeken en afspelen, Een disc afspelen 1, Tracks zoeken en afspelen 1

Advertising
background image

9

NL

Een disc afspelen

1

Plaats de CD (met het label
omhoog).

Het afspelen start automatisch.

Een USB-apparaat afspelen

USB-apparaten van het type MSC (Mass
Storage Class) (zoals een USB-flashstation,
digitale mediaspeler, Android™-telefoon) die
de USB-norm ondersteunen, kunnen worden
gebruikt.
Afhankelijk van de digitale mediaspeler of
Android-telefoon moet de USB-
verbindingsstand mogelijk ingesteld worden
op MSC.

Opmerkingen

 Ga naar de ondersteuningssite op het achterblad

voor meer informatie over de compatibiliteit van
het USB-apparaat.

 Het afspelen van de volgende MP3-/WMA-

bestanden wordt niet ondersteund.
 Bestanden die zonder gegevensverlies zijn

gecomprimeerd (lossless)

 Auteursrechtelijk beveiligde bestanden
 DRM-bestanden (beheer van digitale rechten)
 Meerkanaalsaudiobestanden

1

Sluit een USB-apparaat aan op de
USB-poort (pagina 6).

Het afspelen wordt gestart.
Als er al een apparaat aangesloten is,
drukt u om het afspelen ervan te starten
op SRC om [USB] te selecteren.

2

Pas het volume op dit apparaat
aan.

Het afspelen stoppen

Houd OFF gedurende 1 seconde ingedrukt.

Het apparaat verwijderen

Stop het afspelen en verwijder het apparaat.

Tracks zoeken en afspelen

1

Druk tijdens het afspelen op

(herhalen) om herhaaldelijk af te

spelen of op SHUF om willekeurig
af te spelen.

2

Druk herhaaldelijk op (herhalen)
of SHUF om de gewenste stand
voor herhaaldelijk of willekeurig
afspelen te selecteren.

Het duurt even voor het afspelen start in
de geselecteerde weergavestand.

De beschikbare weergavestanden verschillen
afhankelijk van de geselecteerde
geluidsbron.

1

Druk tijdens het afspelen van een
CD of USB-apparaat op

(bladeren)* om de lijst met
zoekcategorieën weer te geven.

Wanneer de tracklijst wordt
weergegeven, drukt u herhaaldelijk op

(terug).

* Druk tijdens het afspelen gedurende meer dan

2 seconden op

(bladeren) om rechtstreeks

terug te keren naar het begin van de
categorielijst.

Afspelen

Herhaaldelijk en willekeurig
afspelen

Zoeken naar een track op naam
(Quick-BrowZer™)

Advertising
This manual is related to the following products: