Programmatypes (pty) selecteren, De kloktijd instellen (ct) – Sony CDX-G1000U User Manual

Page 74

Advertising
background image

8

NL

Noodberichten ontvangen

Als AF of TA is ingeschakeld, wordt de
geselecteerde bron automatisch
onderbroken door de noodberichten.

Wanneer u het volumeniveau aanpast
tijdens een verkeersbericht

Het niveau wordt los van het normale
volumeniveau opgeslagen in het geheugen
voor toekomstige verkeersinformatie.

Op een regionaal programma
afgestemd blijven (REGIONAL)

Wanneer de functies AF en REGIONAL
ingeschakeld zijn, schakelt het apparaat niet
over naar een andere regionale zender met
een sterkere frequentie. Wanneer u het
ontvangstgebied van het regionale
programma verlaat, stelt u tijdens FM-
ontvangst [REG-OFF] in bij de instelling
GENERAL (pagina 11).
Deze functie werkt niet in het Verenigd
Koninkrijk en sommige andere gebieden.

Local Link-functie (alleen voor het
Verenigd Koninkrijk)

Met deze functie kunt u andere lokale
zenders in het gebied selecteren, ook als
deze niet zijn opgeslagen onder de
cijfertoetsen.
Druk tijdens FM-ontvangst op een cijfertoets
(1 tot 6) waaronder een lokale zender is
opgeslagen. Druk binnen 5 seconden
nogmaals op de cijfertoets van de lokale
zender. Herhaal dit tot de lokale zender
wordt ontvangen.

Gebruik PTY om een gewenst
programmatype weer te geven of ernaar te
zoeken.

1

Houd PTY ingedrukt tijdens FM-
ontvangst.

2

Verdraai de regelknop tot het
gewenste programmatype wordt
weergegeven en druk op de
regelknop.

Het apparaat begint te zoeken naar een
zender die het geselecteerde
programmatype uitzendt.

Programmatypen

Met de CT-gegevens van de RDS-uitzending
wordt de klok ingesteld.

1

Stel [CT-ON] in bij de instelling
GENERAL (pagina 11).

Programmatypes (PTY) selecteren

NEWS (nieuws), AFFAIRS (actualiteiten),
INFO (informatie), SPORT (sport), EDUCATE
(educatieve programma's), DRAMA (toneel),
CULTURE (cultuur), SCIENCE (wetenschap),
VARIED (diversen), POP M (pop-muziek),
ROCK M (rock-muziek), EASY M (variété),
LIGHT M (licht klassiek), CLASSICS (klassiek),
OTHER M (overige muziek), WEATHER
(weerberichten), FINANCE (financiën),
CHILDREN (kinderprogramma's), SOCIAL A
(sociale zaken), RELIGION (religie), PHONE
IN
(Phone In), TRAVEL (reizen), LEISURE
(ontspanning), JAZZ (jazz-muziek),
COUNTRY (country-muziek), NATION M
(nationale muziek), OLDIES (oldies), FOLK M
(folk-muziek), DOCUMENT (documentaires)

De kloktijd instellen (CT)

Advertising
This manual is related to the following products: