Display-instellingen, Aanvullende informatie, Voorzorgsmaatregelen – Sony CDX-G1000U User Manual

Page 78: Display-instellingen voorzorgsmaatregelen, Aanvullende informatie opmerkingen over discs

Advertising
background image

12

NL

DISPLAY-instellingen

Voorzorgsmaatregelen

 Laat het apparaat afkoelen als de auto

geparkeerd heeft gestaan in de volle zon.

 Laat het voorpaneel of audioapparaten

niet achter in de auto. Deze kunnen
beschadigd raken door de hoge
temperaturen van direct zonlicht.

 De elektrisch bediende antenne schuift

automatisch uit.

Condensvorming

Als er vocht condenseert in het apparaat,
verwijdert u de disc en wacht u ongeveer
een uur tot het apparaat is gedroogd; anders
kan de werking van het apparaat worden
verstoord.

Hoge geluidskwaliteit behouden

Mors geen vloeistof op het apparaat of de
discs.

 Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht

of warmtebronnen, zoals die van de
verwarming in de auto, en laat een disc
niet achter in een auto die in de volle zon
staat geparkeerd.

 Veeg een disc van het

midden naar de
buitenrand schoon met
een doekje voordat u
deze afspeelt. Gebruik
geen oplosmiddelen
zoals benzine, thinner en
in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen.

 Dit apparaat is ontworpen voor het

afspelen van discs die voldoen aan de CD-
norm (Compact Disc). DualDiscs en
sommige muziekdiscs die zijn gecodeerd
met copyrightbeveiligingstechnologieën
voldoen niet aan de CD-norm (Compact
Disc) en kunnen daarom mogelijk niet
worden afgespeeld met dit apparaat.

DEMO (demonstratie)

De demonstratie inschakelen: [ON], [OFF].

DIMMER

De helderheid van het scherm wijzigen:
[ON], [OFF].

AUTO SCR (automatisch rollen)

Lange items automatisch laten rollen:
[ON], [OFF].

M.DISPLAY (bewegingsdisplay)

Bewegende patronen weergeven: [ON],
[OFF].

Aanvullende informatie

Opmerkingen over discs

Advertising
This manual is related to the following products: