Luisteren naar de radio, Rds (radiogegevenssysteem) gebruiken – Sony CDX-G1000U User Manual

Page 73

Advertising
background image

7

NL

Luisteren naar de radio

Om naar de radio te luisteren, drukt u op SRC
om [TUNER] te selecteren.

1

Druk op MODE om de band te
wijzigen (FM1, FM2, FM3, MW of
LW).

2

Druk op MENU, selecteer [GENERAL]
door de regelknop te verdraaien en
druk er vervolgens op.

3

Selecteer [BTM] door de regelknop
te verdraaien en druk er vervolgens
op.

Het apparaat slaat de zenders in de
volgorde van frequentie op onder de
cijfertoetsen.

1

Druk op MODE om de band te
wijzigen (FM1, FM2, FM3, MW of
LW).

2

Stem af op de gewenste zender.

Handmatig afstemmen
Houd SEEK +/– ingedrukt om ongeveer
op de gewenste frequentie af te
stemmen en druk vervolgens
herhaaldelijk op SEEK +/– om fijn af te
stemmen op de gewenste frequentie.

Automatisch afstemmen
Druk op SEEK +/–.
Het zoeken stopt wanneer een zender
wordt ontvangen. Herhaal deze
procedure tot de zender van uw keuze
wordt ontvangen.

1

Als u de zender ontvangt die u wilt
opslaan, houdt u een cijfertoets (1
tot 6) ingedrukt om [MEM] weer te
geven.

1

Selecteer de band en druk
vervolgens op een cijfertoets (1 tot
6).

RDS
(radiogegevenssysteem)
gebruiken

AF stemt continu opnieuw af op de zender
met het sterkste signaal in een netwerk, en
TA biedt u de huidige verkeersinformatie of
verkeersprogramma's (TP) wanneer deze
worden ontvangen.

1

Druk op AF/TA om [AF-ON], [TA-
ON], [AF/TA-ON] of [AF/TA-OFF] te
selecteren.

RDS-zenders met de AF- en TA-instelling
opslaan

U kunt RDS-zenders samen met een AF-/TA-
instelling vooraf instellen. Stel AF/TA in en sla
de zender vervolgens op met BTM of
handmatig. Als u handmatig vooraf instelt,
kunt u ook niet-RDS-zenders vooraf instellen.

Luisteren naar de radio

Automatisch opslaan (BTM)

Afstemmen

Handmatig opslaan

De opgeslagen zenders ontvangen

Alternatieve frequenties (AF) en
verkeersinformatie (TA) instellen

Advertising
This manual is related to the following products: