Sony CDX-2500R User Manual

Fm / mw / lw compact disc player, Cdx-2500r

Advertising
background image

Operating Instructions

Návod k obsluze

Instrukcje Obsługi

Kullanım kılavuzu

Инструкция по эксплуатации

2000 Sony Corporation

GB

CZ

TR

PL

FM/MW/LW
Compact Disc
Player

CDX-2500R

For installation and connections, see the supplied installation/connections
manual.

Informace o instalaci a zapojení naleznete v přiložené příručce Instalace /
zapojení.

Szczegóły dotyczące instalacji i podłączeń, proszę sprawdzić w dostarczonym,
osobnym podręczniku

Kurma ve bağlantı işlemleri için ünite beraberindeki Kurma/Bağlantılar kılavuzuna
bakınız.

Перед установкой и подключениями обратитесь к прилагаемой инструкции
по установке и соединению.

3-043-127-41 (1)

RU

Advertising
Table of contents