Ordex 102584-14-01 User Manual

Page 4

Advertising
background image

4

Textil ruhásszekrény

Rendeltetésszerű használat

A termék nem ipari felhasználásra készült.

Műszaki adatok

Max. terhelés:

ruhatartó rúd: 20 kg

felső lerakó lap: 10 kg

Biztonsági figyelmeztetés

ÉLET - ÉS BALESETVESZÉLY

KISGYERMEKEK ÉS GYERMEKEK SZÁMÁRA! Soha ne
hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a csomagolási anyagokkal!

Fulladás veszélye áll fenn! Tartsa távol a gyermekeket a terméktől!

VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Bizonyosodjon meg róla, hogy a
darabok sérülésmentesek és az összeszerelés szakszerűen történt.

VIGYÁZAT! ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! A fúrás előtt
bizonyosodjon meg róla, hogy a fúrás helyén elektromos vezetékek
nincsenek.

VIGYÁZAT! VIZKÁROK VESZÉLYE! A fúrás előtt bizonyosodjon
meg róla, hogy a fúrás helyén vízvezetékek nincsenek.

Ajánljuk, hogy a termék összeállítását egy szakemberrel végeztesse.

Tisztítás és ápolás

A tisztításhoz és ápoláshoz használjon egy száraz, szöszmentes törlőkendőt.

Hulladékkezelés

A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, amelyeket a helyi
újraértékesítési helyeken mentesíthet.

A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről tájékozódjon a községi
vagy városi önkormányzatnál.

Omara za oblačila iz blaga

Uporaba v skladu z določili

Ta izdelek ni predviden za profesionalno uporabo.

Tehnični podatki

Največja obremenitev:

Palica za obleko: 20 kg

Zgornja odlagalna polica: 10 kg

Varnostna navodila

SMRTNA NEVARNOST IN NEVAR-

NOST NESREČE ZA DOJENČKE IN OTROKE! Otrok z
ovojnim materialom nikoli ne puščajte brez nadzora. Obstaja

nevarnost zadušitve. Izdelek hranite izven dosega otrok.

POZOR! NEVARNOST POŠKODB! Preverite, če so vsi deli nepoško-
dovani in strokovno zmontirani. V primeru nestrokovne montaže obstaja
nevarnost poškodb. Poškodovani deli lahko vplivajo na varnost in delovanje.

POZOR! NEVARNOST UDARA ELEKTRIČNEGA TOKA! Pred
vrtanjem se pričajte, da se na mestu vrtanja ne nahajajo vodniki.

POZOR! ŠKODA ZARADI VODE! Pred vrtanjem se pričajte, da se
na mestu vrtanja ne nahajajo cevi.

Priporočljivo je, da sestavo izdelka prepustite strokovno usposobljeni osebi.

Čiščenje in nega

Za čiščenje in nego uporabljajte samo suho krpo, ki ne pušča vlaken.

Odstranjevanje

Embalaža je sestavljena iz ekoloških materialov, ki jih lahko
odlagate na lokalnim lokacijah za recikliranjem.

O možnostih odstranitve odsluženega izdelka se pozanimajte pri občinski
ali mestni upravi.

Advertising