Zoeken naar een track, Zoeken naar een track op naam - quick-browzer, Zoeken naar een track op naam — quick-browzer – Sony DSX-S100 User Manual

Page 112

Advertising
background image

10

Zoeken naar een track

Zoeken naar een track op naam
— Quick-BrowZer

U kunt gemakkelijk op categorie zoeken naar een
track op een USB-apparaat.

1

Druk op

(BROWSE).

De Quick-BrowZer-stand op het apparaat
wordt geactiveerd en er wordt een lijst met
zoekcategorieën weergegeven.

2

Draai de regelknop om het gewenste
zoekcategorie te selecteren en druk op
de regelknop om te bevestigen.

3

Herhaal stap 2 tot de gewenste track
wordt geselecteerd.
Het afspelen wordt gestart.

Terugkeren naar het vorige scherm
Druk op

(BACK).

De Quick-BrowZer-stand sluiten
Druk op

(BROWSE).

Opmerking
Wanneer u de Quick-BrowZer-stand activeert, wordt
de instelling voor herhaaldelijk/willekeurig afspelen
geannuleerd.

Zoeken door items over te slaan
— Jump-stand

Wanneer er veel items in een categorie staan,
kunt u het gewenste item snel zoeken.

1 Druk op +> in de Quick-BrowZer-stand.

Het volgende scherm wordt weergegeven.

A

Huidig itemnummer

B

Totaalaantal items in de huidige laag

De itemnaam wordt weergegeven.

2 Draai de regelknop om het gewenste item, of

een item in de buurt van het gewenste item, te
selecteren.
Er worden gedeelten in stappen van 10% van
het totaalaantal items overgeslagen.

3 Druk op de selectietoets.

Het scherm keert terug naar de Quick-
BrowZer-stand en het geselecteerde item
wordt weergegeven.

4 Draai de regelknop om het gewenste item te

selecteren en druk op de regelknop.
Het afspelen wordt gestart als het
geselecteerde item een track is.

De Jump-stand annuleren
Druk op

(BACK) of –..

(BROWSE)

Regelknop/
selectietoets

(BACK)

+>/–.

Advertising