Technische gegevens, Montage – ZANKER KBT 23001 SB User Manual

Page 10

Advertising
background image

5. Bevestig de afdekking van het lampje op zijn

plaats.

6. Draai de schroef voor de afdekking van het lampje

vast.

7. Sluit het apparaat opnieuw aan.
8. Open de deur en controleer of het lampje gaat

branden.

Technische gegevens

Afmetingen van de uitsparing

Hoogte

1446 mm

Breedte

560 mm

Diepte

550 mm

Tijdsduur

20 h

Spanning

230-240 V

Frequentie

50 Hz

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan
de linker binnenkant in het apparaat en op het energie-
label.

Montage

Opstelling

Installeer dit apparaat op een plaats waar de omge-
vingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse
die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Klimaat-

klasse

Omgevingstemperatuur

SN

+10°C tot + 32°C

N

+16°C tot + 32°C

ST

+16°C tot + 38°C

T

+16°C tot + 43°C

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de
frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcon-

tact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de gel-
dende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich
als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet wor-
den nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

Omkeerbaarheid van de deur

De deur van het apparaat gaat naar rechts open. Als u
wilt dat de deur naar links open gaat, ga dan, voordat u
het apparaat installeert, als volgt te werk:

10

Advertising