Onderhoud en reiniging – ZANKER KBT 23001 SB User Manual

Page 6

Advertising
background image

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk

omheen kan circuleren

Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op
het glazen schap leggen, boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal
twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten
afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap
gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoonge-
maakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde la-
de(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes
gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld
worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en op-
geslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet
verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

Tips voor het invriezen

Om u te helpen om het beste van het invriesproces te
maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur inge-

vroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;

• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende de-

ze periode niet meer in te vriezen voedsel toe;

• vries alleen vers en grondig schoongemaakte le-

vensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;

• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het

snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later

alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft;

• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en

zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;

• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het

al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laat-
ste warm wordt;

• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dik-

ke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;

• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak

geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvrie-
zen;

• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te

vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard
is;

Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel

Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen,
dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel inge-

vroren levensmiddelen op geschikte wijze door de
detailhandelaar werden opgeslagen;

• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen

zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer ge-
bracht worden;

• de deur niet vaker te openen of open te laten staan

dan strikt noodzakelijk.

• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en

kan het niet opnieuw worden ingevroren.

• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabri-

kant aangegeven bewaarperiode.

Onderhoud en reiniging

Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling
dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact

trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwater-
stoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitge-

voerd worden door bevoegde technici.

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met

lauw water en wat neutrale zeep.

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze

schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn
en vrij van restjes zijn.

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

6

Advertising