Problemen oplossen – ZANKER KBT 23001 SB User Manual

Page 8

Advertising
background image

Problemen oplossen

Tijdens de werking van het apparaat kunnen vaak klei-
ne, maar storende problemen optreden waarvoor niet
meteen een monteur hoeft te worden gebeld. In de on-
derstaande tabel wordt informatie gegeven over deze
problemen om onnodige servicekosten te vermijden.

Belangrijk! De werking van het apparaat gaat gepaard
met bepaalde geluiden (geluid van compressor en

circulatie). Dat is geen probleem, maar de normale
werking.

Belangrijk! Het apparaat werkt niet continu, dus als de
compressor stopt betekent dit niet dat er geen stroom
is. Daarom moet u geen elektrische onderdelen van het
apparaat aanraken voordat u de stroom heeft
uitgeschakeld.

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De compressor werkt continu De thermostaatknop staat misschien

niet goed

Stel een hogere temperatuur in

De deur sluit niet goed af of is niet
goed gesloten

Controleer of de deuren goed sluiten
en of de pakkingen onbeschadigd en
schoon zijn

De deur is te vaak open gedaan

Laat de deur niet langer open staan
dan noodzakelijk

Het voedsel dat in het apparaat werd
geplaatst was te warm

Laat voedsel afkoelen tot kamertem-
peratuur voordat u het opslaat

De temperatuur van de ruimte waar-
in het apparaat zich bevindt is te
hoog voor efficiënte werking

Probeer de temperatuur in de ruimte
waarin het apparaat staat te verlagen

Er loopt water over de achter-
kant van de koelkast

Tijdens de automatische ontdooifase
kan ijs op de achterkant smelten

Dat is normaal

Er loopt water in het koelvak

De afvoer kan verstopt zijn

Maak de afvoer schoon

Producten kunnen zo geplaatst zijn
dat het water niet naar de opvang-
bak kan stromen

Leg de producten zo neer dat ze de
achterkant niet direct raken

Er ligt water op de vloer

De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor

Maak de dooiwaterafvoer vast op de
verdamperbak

Het lampje werkt niet.

Het lampje staat in stand-by.

Sluit en open de deur.

Het lampje is stuk.

Zie 'Het lampje vervangen'.

Het is te warm in de koelkast

De thermostaatknop staat misschien
niet goed

Stel een lagere temperatuur in

De deur sluit niet goed of is niet op
de juiste manier gesloten

Controleer of de deur goed sluit en de
pakking onbeschadigd en schoon is

Het voedsel dat in het apparaat is
geplaatst, was te warm

Laat voedsel afkoelen tot kamertem-
peratuur voordat u het opslaat

Er werd een grote hoeveelheid voed-
sel tegelijk in de koelkast geplaatst

Leg kleinere hoeveelheden voedsel te-
gelijk in de koelkast

8

Advertising