Dagelijks gebruik, Nuttige aanwijzingen en tips – ZANKER KBT 23001 SB User Manual

Page 5

Advertising
background image

Dagelijks gebruik

Vers voedsel invriezen

Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers
voedsel en voor het voor een lange periode bewaren
van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde in-
stelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de
thermostaatknop echter op een hogere stand instellen
om de maximale koude te kunnen verkrijgen.

Belangrijk! In deze omstandigheden kan de
temperatuur in de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als
dat gebeurt de thermostaatknop op een warmere stand
instellen.

Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen op het bo-
venste vak.

Het bewaren van ingevroren voedsel

Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat
het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2
uur op een hoge instelling laten werken voordat u er
producten in plaatst.

Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de
duur die op de kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld
is).

Ontdooien

Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het
gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur

laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vrie-
zer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat ge-
val zal de bereiding iets langer duren.

Verplaatsbare schappen

De wanden van de koel-
kast zijn voorzien van
een aantal geleiders zo-
dat de schappen op de
gewenste plaats gezet
kunnen worden.

Het plaatsen van de deurschappen

Om het bewaren van
voedselpakketten van
verschillende afmetingen
mogelijk te maken, kun-
nen de schappen op ver-
schillende hoogtes ge-
plaatst worden.

Trek het schap geleidelijk
in de richting van de pij-
len totdat het los komt en
plaats op een andere ge-
wenste hoogte terug.

Nuttige aanwijzingen en tips

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan

strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermo-

staatknop op een lage temperatuur staat en het ap-
paraat volledig gevuld is, kan de compressor continu
aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat.
Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een
warmere instelling om de koelkast automatisch te la-

ten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te bespa-
ren.

Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen

in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als

het een sterke geur heeft

5

Advertising