ZANKER KBT 23001 SB User Manual

Page 9

Advertising
background image

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Er is geen koude luchtcirculatie

Zorg voor koude luchtcirculatie

Het is te koud in de koelkast

De thermostaatknop staat misschien
niet goed

Stel een hogere temperatuur in

Er is te veel rijp en ijs

De producten zijn niet op de juiste
wijze verpakt

Pak de producten beter in

Deuren sluiten niet goed af of zijn
niet goed gesloten

Controleer of de deuren goed sluiten
en of de pakkingen onbeschadigd en
schoon zijn

De thermostaatknop staat misschien
niet goed

Stel een hogere temperatuur in

Het is te warm in de vriezer

De thermostaatknop staat misschien
niet goed

Stel een lagere temperatuur in

De deur sluit niet stevig of is niet op
de juiste manier gesloten

Controleer of de deur goed sluit en de
pakking onbeschadigd en schoon is

Er zijn grote hoeveelheden voedsel
tegelijk in de vriezer geplaatst

Leg kleinere hoeveelheden voedsel te-
gelijk in de vriezer

Het voedsel dat in het apparaat is
geplaatst, was te warm

Laat voedsel afkoelen tot kamertem-
peratuur voordat u het opslaat

In te vriezen producten zijn te dicht
bij elkaar geplaatst

Plaats de producten zodanig dat er
koude lucht tussen kan circuleren

Het is te koud in de vriezer

De thermostaatknop staat misschien
niet goed

Stel een hogere temperatuur in

Het apparaat werkt helemaal
niet. Het apparaat koelt hele-
maal niet. De koeling en de
verlichting werken niet.

Het apparaat is misschien uitgescha-
keld

Schakel het apparaat in

De stekker zit niet goed in het stop-
contact

Sluit de stekker goed aan

De stroom bereikt het apparaat niet

Probeer een ander elektrisch apparaat
op het stopcontact aan te sluiten

Er staat geen spanning op het stop-
contact (probeer een ander apparaat
op het stopcontact aan te sluiten)

Bel een elektricien

Het lampje vervangen

Volg onderstaande aanwijzingen om het lampje te ver-
vangen:
1. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.
2. Draai de schroef voor de afdekking van het lampje

los.

3. Haak het bewegende deel los door erop te druk-

ken, zoals afgebeeld.

4. Vervang het lampje met één van hetzelfde vermo-

gen dat specifiek ontworpen is voor huishoudelijke
apparaten (het maximale vermogen wordt weerge-
geven op de lamp zelf).

9

Advertising