Het milieu – ZANKER KBT 23001 SB User Manual

Page 13

Advertising
background image

Ha

8 mm

K

11

Verwijder de haken

en markeer een afstand
van 8 mm vanaf de bui-
tenrand van de deur
waar de spijker moet
worden vastgemaakt (K).

Hb

12

Plaats het kleine vier-

kantje op de geleider te-
rug en bevestig het met
de bijgeleverde schroe-
ven.
Lijn de deur van het keu-
kenmeubel en de deur
van het apparaat uit met
de speling in de gleuven
van het onderdeel Hb.

Hb

Hd

13

Druk onderdeel Hd

op onderdeel Hb.

Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
• De magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan

de kast.

Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv.
in de winter), kan de omvang van de pakking kleiner
worden. De omvang van de pakking neemt toe als de
omgevingstemperatuur toeneemt.

Het milieu

Het symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij
een verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt

u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.

13

Advertising