7maak de onderdelen ha, hb, hc en hd los, 9duw onderdeel hc op onderdeel ha – ZANKER KBT 23001 SB User Manual

Page 12

Advertising
background image

44mm

4mm

3

Stel het apparaat in

de nis af.
Zorg ervoor dat de af-
stand tussen het appa-
raat en de voorste rand
van de kast 44 mm is.
Het afdekplaatje voor het
onderste scharnier (in de
zak met accessoires)
zorgt ervoor dat de af-
stand tussen het appa-
raat en het keukenmeu-
bel correct is.
Open de deur. Bevestig
het afdekplaatje van het
onderste scharnier op de
juiste plek.

I

I

4

Bevestig het appa-

raat met 4 schroeven aan
de nis.

5

Verwijder het juiste

onderdeel van de schar-
nierafdekking (E).

E

E

D

C

B

6

Bevestig de afdek-

plaatjes (C, D) aan de
uitsteeksels en de gaten
van de scharnieren.
Installeer het ventilatier-
ooster (B).
Bevestig de de afdek-
plaatjes (E) op het schar-
nier.

Ha

Hb

Hd

Hc

7

Maak de onderdelen

Ha, Hb, Hc en Hd los

21 mm

21 mm

~50 mm

~50 mm

90

o

90

o

8

Monteer onderdeel

Ha aan de binnenkant
van het keukenmeubel.

Ha

Hc

9

Duw onderdeel Hc op

onderdeel Ha.

Hb

Ha

8 mm

10

Zet de deur van het

apparaat en de deur van
het keukenmeubel open
in een hoek van 90°.
Plaats het kleine vierkan-
tje (Hb) in de geleider
(Ha).
Zet de deur van het ap-
paraat en de keukenkast-
deur tegen elkaar en
markeer de gaten.

12

Advertising