Ventilatievereisten – ZANKER KBT 23001 SB User Manual

Page 11

Advertising
background image

1

Maak de bovenste

pen los en verwijder de
afstandhouder.

2

Verwijder de boven-

ste pen en de bovenste
deur.

3

Draai het middelste

scharnier los.

4

Verwijder de onder-

ste deur.

5

Maak de onderste

pen los.

Op de tegenoverliggende
zijde:

1

IMonteer de onderste

pen.

2

Monteer de onderste

deur.

3

Zet het middelste

scharnier vast.

4

Monteer de bovenste

deur.

5

Zet de afstandhouder

en de bovenste pen vast.

Ventilatievereisten

50 mm min.

200 cm

2

min.

200cm

2

De luchtcirculatie achter
het apparaat moet vol-
doende zijn.

50

1

3

2

540

Zorg ervoor dat de ruimte
achter het apparaat het
volgende is:

Diepte

50 mm

Breedte

540 mm

Belangrijk! De afdekking voor het onderste scharnier
(in de zak met accessoires) zorgt ervoor dat de afstand
tussen het keukenmeubel en het apparaat correct is.

Let op! Zorg ervoor dat het aansluitsnoer vrij
bewogen kan worden.

Ga als volgt te werk.

x

x

1

Knip indien nodig de

zelfklevende afdichtstrip
op maat en bevestig het
op het apparaat zoals
aangegeven op de af-
beelding.

1

2

2

Installeer het appa-

raat in de nis.
Duw het apparaat in de
richting van de pijlen (1)
totdat de metalen strip op
de bovenkant van het ap-
paraat tegen het keuken-
meubel aankomt.
Duw het apparaat in de
richting van de pijlen (2)
tegen de kast aan de an-
dere kant van het schar-
nier.

11

Advertising