ZANKER KBT 23001 SB User Manual

Page 7

Advertising
background image

Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders,
erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te
maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en
een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor
op de achterkant van het apparaat schoon met een bor-
stel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik be-
sparen.

Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet
beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten
chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat ge-
bruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom
wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat al-
leen schoon te maken met warm water met een beetje
afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stek-
ker weer in het stopcontact.

Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens
normale werking stopt, automatisch van de verdamper
van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een
gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant
van het apparaat, boven de compressormotor, waar het
verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater
in het midden van het koelvak regelmatig schoon te
maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik
daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje
zit.

De vriezer ontdooien

Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen
op de schappen van de vriezer en rond het bo-

venste vak.

Belangrijk! Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een
dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.

Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijde-
ren:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in

een paar lagen krantenpapier en leg het op een
koele plaats.

3. Laat de deur open staan.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant gron-

dig droog maken en de dop terugzetten.

5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en

laat het apparaat twee tot drie uur in deze instel-
ling werken.

7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het

vriesvak.

Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen om de rijp
van de verdamper te krabben, deze zou beschadigd
kunnen raken. Gebruik geen mechanische of
kunstmatige middelen om het ontdooiproces te
versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant
zijn aanbevolen. Een temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en toebehoren

en maak alles schoon

• laat de deur/deuren op een kier staan om de vor-

ming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om
het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat
het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

7

Advertising