Likvidace do odpadu – Ordex Z29776 User Manual

Page 10

Advertising
background image

12 CZ

Likvidace do odpaduLikvidace do odpadu

Obal se skládá z ekologicky vhodných materiálů, které můžete

jednoduše zlikvidovat prostřednictvím místních recyklačních středisek.

O možnostech likviace odpadu se můžete informovat u Vaší obecní nebo
městské zprávy.

Označení výrobku:
Textilní šatník
Model č.:

Z29776

Verze:

06 / 201

Y

B&RQWHQWB/%LQGGAdvertising