Likvidácia – Ordex Z29776 User Manual

Page 12

Advertising
background image

14 SK

LikvidáciaLikvidácia

Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré môžete likvidovať

prostredníctvom miestnych recyklačných stredísk.

O možnostiach ohľadom odstránenia opotrebovaného výrobku sa dozviete
na vašej verejnej alebo štátnej správe.

Popis výrobku:
Šatník
Model č.: Z29776
Verzia:

06 / 201

Y

B&RQWHQWB/%LQGGAdvertising