Ordex Z29776 User Manual

Page 3

Advertising
background image

5

PL

Wstęp / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa / Montaż

Szafa tekstylna na ubraniaWstęp

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z produktem. W

tym celu należy uważnie przeczytać instrukcję montażu i wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa. Produkt używać wyłącznie zgodnie

z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. Prosimy o zachowanie instrukcji io
jej dobre przechowywanie. W przypadku przekazania produktu w ręce osoby
trzeciej, prosimy o przekazanie także wszystkich należących do produktu
instrukcji i innych dokumentów.Użycie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy produkt nadaje się do przechowywania ubrań i innych rzeczy w
suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Użycie inne niż wyżej opisane lub
dokonywanie zmian produktu nie jest dozwolone i może prowadzić do jego
uszkodzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek użycia produktu niezgodnego z jego przeznaczeniem. Produkt nie
jest przeznaczony do użytku komercyjnego.Opis części

A

Część połączeniowa, gόra oraz dόł

B

Część połączeniowa, środek

C

Poziomy pręt połączeniowy (ok. ø 1,6 x 73,5 cm)

D

Pionowy pręt połączeniowy (ok. ø 1,6 x 32,4 cm)

E

Pionowy pręt połączeniowy, dόł (ok. ø 1,6 x 67 cm)

F

Pionowy pręt połączeniowy, gόra, z odwiertem (ok. ø 1,6 x 67 cm)

G

Pionowy pręt połączeniowy, gόra (ok. ø 1,6 x 67 cm)

H

Pręt mocujący (ok. ø 1,6 x 45 cm)

I

Drążek na ubrania (ok. ø 1,9 x 73,5 cm)

J

Śruba (M6 x 26 mm)

K

Podkładka

L

Pokrycie

M

Pόłka

N

Wkręt z rowkiem krzyżowym

O

Kołek

P

WspornikZakres dostawy

Prosimy o sprawdzenie zawartości - bezpośrednio po rozpakowaniu produk-
tu - pod kątem kompletności i stanu elementów. Nie należy składać produktu,
jeżeli zawartość opakowania jest niekompletna.

4 x Część połączeniowa, gόra oraz dόł
2 x Część połączeniowa, środek
8 x Poziomy pręt połączeniowy (ok. ø 1,6 x 73,5 cm)
4 x Pionowy pręt połączeniowy (ok. ø 1,6 x 32,4 cm)
4 x Pionowy pręt połączeniowy, dόł (ok. ø 1,6 x 67 cm)
2 x Pionowy pręt połączeniowy, gόra, z odwiertem (ok. ø 1,6 x 67 cm)
2 x Pionowy pręt połączeniowy, gόra (ok. ø 1,6 x 67 cm)
2 x Pręt mocujący (ok. ø 1,6 x 45 cm)
1 x Drążek na ubrania (ok. ø 1,9 x 73,5 cm)
4 x Śruba (M6 x 26 mm)
4 x Podkładka
1 x Pokrycie
3 x Pόłka
2 x Wkręt z rowkiem krzyżowym
2 x Kołek
2 x Wspornik
1 x Instrukcja montażowaDane techniczne

Wymiary:

ok. 75 x 170 x 50 cm (szer. x wys. x głęb.)

Materiał: konstrukcja:

metal

pokrycie:

włόknina

Maks. obciążenie: drążek na ubrania: 10 kg

gόrna pόłka: 8 kg

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ MONTAŻOWĄ!

INSTRUKCJĘ MONTAŻOWĄ NALEŻY STARANNIE PRZECHOWAĆ!OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPAD-

KU I UTRATY ŻYCIA PRZEZ MAŁE DZIECI! W żadnym
wypadku nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu

opakowania. Niebezpieczeństwo uduszenia! Produkt przechowywać z
dala od dzieci.

 OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA SIĘ! Należy

upewnić się, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i czy zostały
zamontowane prawidłowo. Nieprawidłowy montaż grozi niebezpie-
czeństwem zranienia się. Uszkodzone części mogą wpłynąć negatywnie
na bezpieczeństwo i funkcję produktu.

 OSTROŻNIE! Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru! Produkt nie jest

urządzeniem do wspinania się po nim ani zabawką! Upewnij się, że
osoby, a zwłaszcza dzieci nie będą stawały na produkcie ani podciągały
się na nim. Produkt może przewrócić się. Skutkować to może obrażeniami
ciała i / lub szkodami materialnymi.Upewnij się, że produkt jest ustawiony na mocnym, równym podłożu. W
przeciwnym razie skutkować to może obrażeniami ciała i / lub szkodami
materialnymi.OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE POŻAROWE! Nie ustawiaj

produktu w pobliżu otwartego ognia.Trzymaj produkt z daleka od wilgoci. W przeciwnym razie skutkować to
może szkodami materialnymi.Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie światło słoneczne. Kolory
mogą spłowieć.Produkt należy obciążać równomiernie w taki sposób, żeby nie mógł
przewrócić się.Proszę nie wywierać ucisku lub obciążenia z gόry na niniejszy produkt.
Proszę zwracać uwagę na rόwnomierne rozmieszczenie ciężaru na
drążku na ubrania oraz na pόłkach.Proszę zapewnić, aby drążek na ubrania obciążony był maks. do 10 kg
oraz gόrna pόłka do maks. 8 kg. Niniejszy produkt grozi w przeciwnym
wypadku wywrόceniem. Obrażenia oraz / lub uszkodzenia mogą być
tego następstwem.Nie zawieszaj żadnego ciężaru na stronie dolnej osłony. Osłona mogłaby
zostać uszkodzona.

 OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA! W

żadnym wypadku nie użytkuj szafy na ubranie, gdy jest ona uszkodzona.

 OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM

ELEKTRYCZNYM! Przed wywiercaniem dziur należy się upewnić, że
w obrębie tego miejsca nie znajdują się żadne przewody elektryczne.

 OSTROŻNIE! SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ WODĘ! Przed

wywiercaniem dziur należy się upewnić, że w obrębie tego miejsca nie
znajdują się żadne rury.Zwróć uwagę na to, żeby szafa na ubranie została zmontowana
wyłącznie przez osoby fachowe.Upewnij się, że wszystkie złącza są mocno ze sobą połączone i
skontroluj wszystkie miejsca połączeń pod względem stabilności.MontażZmontuj szafę na ubranie zgodnie z rysunkami 1 - 5.

B&RQWHQWB/%LQGGAdvertising