Stojak na ubrania – Ordex T13826 User Manual

Page 10

Advertising
background image

10

Stojak na ubrania

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Wskazówki dot. bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI! PROSIMY

O ZACHOWANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI!

UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA SIĘ! Należy

upewnić się, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i czy

zostały zamontowane prawidłowo. Nieprawidłowy montaż grozi

niebezpieczeństwem zranienia się. Uszkodzone części mogą

wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i funkcję produktu.

Należy uważać, aby stojak stał na stabilnym i równym podłożu, tak

aby nie był wstanie się przesuwać.

Należy uważać, żeby stojak był montowany przez osoby znające się

na tym.

Czyszczenie i pielęgnacja

Do czyszczenia i pielęgnacji produktu używać wilgotnej, nie

mechlącej się ściereczki.

Usuwanie

Opakowanie składa się wyłącznie z materiałów przyjaznych

dla środowiska, które można oddać do utylizacji do lokalnych

punktów recyklingu.

Informacje dotyczące możliwości usunięcia zużytego produktu

otrzymają Państwo w swoim zarządzie miasta lub gminy.

PL

106430 PL_HU_SI_CZ_SK.indd 10

8/28/2014 12:03:13 PM

Advertising