Vešiak na šaty – Ordex T13826 User Manual

Page 14

Advertising
background image

14

Vešiak na šaty

Použitie podľa určenia

Výrobok nie je určený na podnikateľské účely.

Bezpečnostné pokyny

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU! NÁVOD NA

OBSLUHU PROSÍM STAROSTLIVO USCHOVAJTE!

POZOR! NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA! Zabezpečte, aby boli

všetky časti namontované nepoškodene a správne. Pri neodbornej

montáži vzniká nebezpečenstvo poranenia sa. Poškodené časti

môžu ovplyvniť bezpečnosť a funkčnosť.

Dbajte na to, aby stojan na šaty stál na pevnom, rovnom podklade a

nemohol sa dať do pohybu.

Dbajte na to, aby montáž stojana vykonala len odborne spôsobilá

osoba.

Čistenie a údržba

Na čistenie a ošetrovanie používajte jemne navlhčenú handričku,

ktorá nepúšťa chlpy.

Likvidácia

Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré môžete

likvidovať prostredníctvom miestnych recyklačných stredísk.

O možnostiach ohľadom odstránenia opotrebovaného výrobku

sa dozviete na vašej verejnej alebo štátnej správe.

SK

106430 PL_HU_SI_CZ_SK.indd 14

8/28/2014 12:03:13 PM

Advertising