Vešák na šaty – Ordex T13826 User Manual

Page 13

Advertising
background image

13

Vešák na šaty

Použití k určenému účelu

Výrobek není určen pro použití k podnikatelským účelům.

Bezpečnostní pokyny

PŘED POUŽITÍMSI PROSÍM PROČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE!

NÁVOD K OBSLUZE SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

POZOR! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! Dbejte na to, aby byly všechny

díly správně smontovány a nebyly poškozeny. Při nesprávné

montáži hrozí nebezpečí zranění. Poškozené díly mohou ovlivnit

bezpečnost a funkci výrobku.

Dbejte na to, aby byl věšák postaven na pevném, rovném podkladě

a aby nemohl ujet.

Dbejte na to, aby byl věšák montován odborně zdatnou osobou.

Čištění a údržba

Pro čištění a ošetřování použijte lehce navlhčený hadřík, který

nepouští vlákna.

Likvidace do odpadu

Obal se skládá z ekologicky vhodných materiálů, které můžete

jednoduše zlikvidovat prostřednictvím místních recyklačních

středisek.

O možnostech likviace odpadu se můžete informovat u Vaší

obecní nebo městské zprávy.

CZ

106430 PL_HU_SI_CZ_SK.indd 13

8/28/2014 12:03:13 PM

Advertising