Stojalo za obešanje oblačil – Ordex T13826 User Manual

Page 12

Advertising
background image

12

Stojalo za obešanje oblačil

Uporaba v skladu z določili

Ta izdelek ni predviden za profesionalno uporabo.

Varnostna navodila

PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO! NAVODILA

ZA UPORABO SKRBNO SHRANITE!

POZOR! NEVARNOST POŠKODB! Preverite, če so vsi deli

nepoškodovani in strokovno zmontirani. V primeru nestrokovne

montaže obstaja nevarnost poškodb. Poškodovani deli lahko

vplivajo na varnost in delovanje.

Pazite, da stojalo za obleke postavite na trdna, ravna tla, kjer se ne

more odkotaliti.

Stojalo za obleke naj zmontira strokovna oseba.

Čiščenje in nega

Za čiščenje in nego uporabljajte rahlo navlaženo krpo brez kosmov.

Odstranjevanje

Embalaža je sestavljena iz ekoloških materialov, ki jih lahko

odlagate na lokalnim lokacijah za recikliranjem.

O možnostih odstranitve odsluženega izdelka se pozanimajte

pri občinski ali mestni upravi.

SI

106430 PL_HU_SI_CZ_SK.indd 12

8/28/2014 12:03:13 PM

Advertising