Igtige sikkerhedsinstruktioner, Læs denne brugervejledning – Bose SoundDock User Manual

Page 12

Advertising
background image

English

Deutsch

Français

Dansk

Español

Italiano

Svenska

Nederlands

2

V

IGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs denne brugervejledning

Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere og betjene systemet korrekt, så du
kan drage nytte af alle dets avancerede funktioner. Gem din brugervejledning til fremtidig brug.

ADVARSEL:

Produktet må ikke udsættes for regn eller fugtighed af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL:

Apparatet må ikke udsættes for dryp eller vandstænk, og objekter fyldt med vand – som f.eks. en vase – må ikke

placeres på apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Hvis der
spildes væske, kan der opstå fejl i systemet og/eller opstå fare for brand.

En ligesidet trekant med et lyn med pilehoved indeni gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være
uisoleret farlig spænding, der kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.

Et udråbstegn inden i en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der findes vigtige betjenings- og
vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning.

ADVARSEL:

Der må ikke anbringes åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Bemærk:

Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.

Dette produkt må kun bruges med den medfølgende strømforsyning. Hvis netstikket anvendes som afbryder, skal denne
afbryder være let at betjene

.

Dette produkt skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug i fritidskøretøjer eller i lystbåde.

ADVARSEL:

Opbevar fjernbetjeningens batteri utilgængeligt for børn. Hvis det håndteres forkert, kan der opstå brand eller kemiske

brandsår. Batteriet må ikke genoplades, skilles ad, opvarmes til over 100 °C eller brændes. Bortskaf brugte batterier omgående.
Udskift kun batteriet med den rigtige type batteri og det rigtige modelnummer.

ADVARSEL:

Hvis batteriet udskiftes forkert, er der eksplosionsfare. Udskift kun batteriet med et Duracell,

Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba eller Shun Wo CR2032 eller DL2032 3 V lithiumbatteri.

Bortskaf brugte batterier korrekt ifølge gældende lovgivning. Batterier må ikke brændes.

Dette produkt opfylder EMC-direktiv 89/336/EEC og lavspændingsdirektiv 73/23/EEC. Den fulde
overensstemmelseserklæring finder du på adressen http://www.bose.com/guides.


6RXQG'RFNŒV\VWHPHWNU YHUL3RG

Š

PHGGRFNVWLNL3RGPHGI¡OJHULNNH6RXQG'RFNHUHWYDUHP UNHVRPWLOK¡UHU%RVH&RUSRUDWLRQL3RGHUHWUHJLVWUHUHWYDUHP UNHRJL3RGPLQLHUHWYDUHP UNHVRPWLOK¡UHU$SSOH&RPSXWHU,QF$OOHDQGUHP UNHUHUUHJLVWUHUHGHYDUHP UNHU
RJYDUHP UNHUVRPWLOK¡UHU%RVH&RUSRUDWLRQ$OOHUHWWLJKHGHUIRUEHKROGHV

$0B6RXQG'RFN2*/ERRN3DJH7KXUVGD\0DUFK30

Advertising