Ta bort ett tillbehör från dockningsstationen, Felsökning – Bose SoundDock User Manual

Page 68

Advertising
background image

8

U

PPLEVA LJUDET

English

Deutsch

Fran•ais

Dansk

Espa–ol

Italiano

Svenska

Nederlands

Ta bort ett tillbehör från dockningsstationen

1.

Sätt tummarna mot dockningsstationens front, intill Bose

®

-logon, och pekfingrarna i stationen.

Nyp till tills baksidan av tillbehöret lyfts upp (Figur 8).

2.

Lyft upp tillbehöret och sätt i det som du behöver.

Figur 8

Ta bort ett
tillbehör

Felsökning

Problem

Åtgärd

iPod-enheten dockar inte
korrekt

Kontrollera att tillbehöret passar för din iPod (se “Använda rätt
dockningstillbehör” på sidan 4).

Ta bort iPod-enheten för dockningsstationen och kontrollera om det finns något
på kontakterna i dockningsstationen och/eller på iPod-enheten. Sätt sedan
tillbaka iPod i dockningsstationen.

Inget ljud

Kontrollera att systemet är anslutet till strömkällan, att iPod-enheten är påsatt
och att ett musikspår har valts och spelas.

Tryck på Play/Pause på fjärrkontrollen.

Öka volymen i systemet.

Ta bort iPod-enheten från dockningsstationen, vänta en kort stund innan du
sätter tillbaka den igen. Du kan behöva göra detta några gånger.

Kontrollera att rätt version av programvaran används i iPod-enheten(se “Kontrollera iPod-kompatibilitet” på sidan 5).

Inget ljud och iPod-
enheten laddar inte

Kontrollera att strömsladdarna sitter i ett fungerade vägguttag och att symbolen
på den lilla kontakten är vänd mot den på baksidan av SoundDock

TM

-systemet.

Se även Figur 4 på sidan 5.

Kontrollera att iPod-enheten är korrekt isatt i dockningsstationen.

$0B6RXQG'RFN2*/ERRN3DJH7KXUVGD\0DUFK30

Advertising