Brug af den rigtige indsats – Bose SoundDock User Manual

Page 14

Advertising
background image

4

I

NTRODUKTION TIL DET DIGITALE

S

OUND

D

OCK

TM

-

MUSIKSYSTEM

English

Deutsch

Français

Dansk

Español

Italiano

Svenska

Nederlands

Brug af den rigtige indsats

Før du kan få fornøjelse af lyden, skal du installere den rigtige
indsats i docken på systemets forside. Derefter kan du tilslutte
systemet.

Installering af den rigtige indsats:

1.

Kontroller undersiden af hver indsats for at finde ud af, om
mærkaten identificerer den som A eller B.

2.

I oversigten til højre finder du din iPod og mærket, som
angiver, hvilken indsats den fungerer sammen med: A eller B.

Bemærk: Brug af den rigtige indsats sikrer, at din iPod sidder rigtigt.

3.

Placer den valgte indsats over docken.

4.

Tryk på begge sider af indsatsen, indtil den sidder godt fast
(Figur 3).

Figur 3

Installering af
indsats

Bemærk: Du kan fjerne denne indsats og udskifte den med den
anden indsats, der medfølger. Dette giver dig mulighed for at bruge
systemet sammen med iPods i forskellige størrelser. Se “Fjernelse af
indsats fra docken” på side 8 for at få yderligere oplysninger.

$0B6RXQG'RFN2*/ERRN3DJH7KXUVGD\0DUFK30

Advertising