Een adapter van het dock verwijderen, Problemen oplossen – Bose SoundDock User Manual

Page 60

Advertising
background image

8

E

RVAAR HET GELUID

English

Deutsch

Fran•ais

Dansk

Espa–ol

Italiano

Svenska

Nederlands

Een adapter van het dock verwijderen

1.

Plaat uw duimen op de voorkant van het dock bij het Bose

®

-logo en plaats uw wijsvingers aan de

binnenkant ervan. Knijp uw vingers vervolgens samen totdat de adapter omhoog komt (Figuur 8).

2.

Verplaats de adapter omhoog en vervang deze door de juiste adapter.

Figuur 8

Een adapter
verwijderen

Problemen oplossen

Probleem

Wat te doen

De iPod kan niet goed in
het dock worden
geplaatsts

Controleer of u de juiste adapter gebruikt voor uw model iPod (zie “De juiste
adapter kiezen” op pagina 4).

Verwijder de iPod uit het dock en controleer of de connectoren in het dock en op
de iPod niet door een voorwerp worden geblokkeerd. Plaats de iPod vervolgens
terug in het dock.

Geen geluid

Controleer of het systeem is aangesloten, of de iPod is ingeschakeld en of er
een muzieknummer is geselecteerd en wordt afgespeeld.

Druk op de knop Afspelen/Pauzeren op de afstandsbediening.

Stel het systeemvolume hoger af.

Verwijder de iPod uit het dock, wacht even en breng hem opnieuw aan. Het kan
zijn dat u dit een paar keer moet doen.

Zorg dat de iPod compatibele software gebruikt. (zie “Compatibiliteit van de
iPod controleren” op pagina 5).

Geen geluid en de iPodlaadt niet

Controleer of de stekker in een goed werkend stopcontact zit en het symbool op
de kleine connector overeenkomst met het symbool op de achterkant van het
SoundDock

TM

-systeem. Zie Figuur 4 op pagina 5.

Controleer of de iPod stevig in het dock zit.

Geen geluid nadat u de
iPod snel uit het dock hebt
genomen of erin hebt
teruggeplaatst

Verwijder de iPod uit het dock, wacht vijf seconden en plaats hem terug in het dock.

Verwijder de stekker gedurende één minuut uit het stopcontact en steek hem
weer terug. Hiermee wordt het systeem gereset.

$0B6RXQG'RFN2*/ERRN3DJH7KXUVGD\0DUFK30

Advertising