Plev lyden, Brug af systemet – Bose SoundDock User Manual

Page 16

Advertising
background image

English

Deutsch

Français

Dansk

Español

Italiano

Svenska

Nederlands

6

O

PLEV LYDEN

Brug af systemet

Det digitale SoundDock

TM

-musiksystem er klar til brug, så snart det er tilsluttet. Du skalblot indstille din iPod til at spille det, du ønsker, og sætte den i docken på systemets forside
(Figur 6).

Figur 6

Volumenkontroller og
iPod-dock

Dock til iPod

+ og -

volumen

kontroller

• Du bør straks kunne høre musikken. Se “Fejlfinding” på side 8, hvis du ikke kan høre

musikken.

• Knapperne + og - på hver side af docken (ovenfor) giver dig mulighed for at regulere

systemets lydstyrke.

• Når din iPod er docket i systemet, genoplades den (indtil den er fuldt opladet).

Bemærk: Når hovedtelefoner er sluttet til din iPod, kommer lyden både fra hovedtelefonerne og
systemet.

Off

Kontrol

Brug fjernbetjeningen til at regulere lyden med, når du bevæger dig rundt i rummet.

• Tryk på

én gang for at slukke for din iPod. Opladningen fortsætter, når den er i docken.

• Tænd for din iPod, og tryk på

for at regulere systemets lydstyrke. Tryk på

knappen og hold den nede for at foretage hurtigere regulering.

• Tryk på

én gang for at gå tilbage til starten af det aktuelle nummer eller to gange for at

hoppe tilbage til starten af forrige nummer. Tryk på knappen og hold den nede for hurtigt at
søge bagud i et nummer.

• Tryk på

én gang for at hoppe til næste nummer. Tryk på knappen og hold den nede for

hurtigt at søge fremad i et nummer.

• Tryk på

én gang for at stoppe afspilningen midlertidigt, og tryk på knappen igen for at

genoptage afspilningen. Tryk på knappen og hold den nede for at slukke for din iPod.

$0B6RXQG'RFN2*/ERRN3DJH7KXUVGD\0DUFK30

Advertising