Tekniske oplysninger, Kundeservice, Garanti – Bose SoundDock User Manual

Page 19

Advertising
background image

9

O

PLEV LYDEN

English

Deutsch

Français

Dansk

Español

Italiano

Svenska

Nederlands

Kundeservice

Hvis du har spørgsmål angående det digitale SoundDock-musiksystem, kan du kontakte den lokale
Bose-forhandler. Se adresselisten i kassen, hvis du ønsker at kontakte Bose direkte.

Garanti

Det digitale SoundDock-musiksystem er dækket af en begrænset garanti, der kan overføres. Se
produktregistreringskortet for at få yderligere oplysninger.

Udfyld kortet, og send det til Bose. Du kan også foretage onlineregistrering. Vælg Produktregistrering
nederst på kundeservicesiden på vores websted:

www.bose.com

Tekniske oplysninger

Nominel effekt

Systemets størrelse og vægt

100-240 V

50-60 Hz, 1,5 A - 0,8 A, 64-77 VA

6,65"H x 11,91"B x 6,48"D(16,89 cm x 30,26 cm x 16,47 cm)2,1 kg

Ingen lyd efter hurtig
undocking eller docking afdin iPod

Fjern din iPod fra docken, vent fem sekunder, og sæt den derefter i docken på ny.

Tag netledningen ud, vent et minut, og isæt den derefter på ny. Derved nulstilles
systemet.

Din iPod reagerer ikkepå de viste SoundDock

TM

-

fjernbetjeningsknapper:Fjern din iPod fra docken, vent et øjeblik, og isæt den dernæst på ny. Det kan
være nødvendigt at gøre dette flere gange.

Afprøv fjernbetjeningen et andet sted. Hvis den virker dér, kan kraftigt lys eller
andre rumforhold være årsag til problemet.

Kontroller, at der ikke er noget, som blokerer den infrarøde signalvej fra
fjernbetjeningen til SoundDock-systemet. Aftør den lille linse på
fjernbetjeningens frontende.

Kontroller fjernbetjeningens batteri for at sikre, at + siden vender opad som vist i
Figur 7 på side 7.

Udskift fjernbetjeningens batteri.

Kontroller, at din iPod kører kompatibel software(se “Kontrol af iPod-kompatibilitet” på side 5).

SoundDock-systemet
reagerer ikke på
fjernbetjenings
kommandoer eller på
volumenknapperne + og -
på systemets forside

Tag netledningen ud, vent et minut, og isæt den derefter på ny. Derved nulstilles
systemet.

Kontakt Bose

®

Kundeservice angående problemet.

Problem

Gør følgende

$0B6RXQG'RFN2*/ERRN3DJH7KXUVGD\0DUFK30

Advertising