Ppleva ljudet, Använda systemet – Bose SoundDock User Manual

Page 66

Advertising
background image

English

Deutsch

Français

Dansk

Español

Italiano

Svenska

Nederlands

6

U

PPLEVA LJUDET

Använda systemet

Din SoundDock

TM

Digital Music System är klar att användas direkt när du anslutit den till

strömkällan. Du ställer bara in din iPod på det du vill lyssna på och dockar den på systemets
framsida (Figur 6).

Figur 6

Volymkontroller och
iPod-dockning

Dockningsplats för iPod

+ och –

volymkontroller

• Du ska höra musiken omedelbart. Se “Felsökning” på sidan 8 om du inte hör något.

• Med knapparna + och –, på båda sidor av dockningsanslutningen (se ovan), justerar du

volymen.

• iPod-enheten laddas (tills den är fulladdad) när den är dockad till systemet.

Obs! Om du sätter i hörlurar medan iPod-enheten är dockad kommer du att höra ljud både
genom hörlurarna och systemet.

Off

Använda fjärrkontrollen

Du använder fjärrkontrollen för att kontrollera ljudet när du flyttar dig i rummet.

• Tryck på

en gång för att stänga av iPod. Laddningen fortsätter så länge som densitter i dockningsstationen.

• Sätt på iPod-enheten och tryck på

för att justera systemljudet. Tryck och hållned för snabbare justeringar.

• Tryck en gång på

för att komma tillbaka till början av aktuellt spår eller två gånger för

att hoppa till början av föregående spår. Håll den nedtryckt för att söka bakåt genom
aktuellt spår.

• Tryck på

för att hoppa till nästa spår. Håll den nedtryckt för att söka framåt genom

aktuellt spår.

• Tryck på

en gång för att pausa uppspelning, och tryck en gång till för att fortsätta.Håll den nedtryckt om du vill stänga av iPod.

$0B6RXQG'RFN2*/ERRN3DJH7KXUVGD\0DUFK30

Advertising