Elangrijke veiligheidsinstructies, De gebruikershandleiding doorlezen – Bose SoundDock User Manual

Page 54

Advertising
background image

English

Deutsch

Fran•ais

Dansk

Espa–ol

Italiano

Svenska

Nederlands

2

B

ELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De gebruikershandleiding doorlezen

Neem a.u.b. de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te nemen. Op deze manier kunt u uw
systeem correct installeren en bedienen en genieten van alle geavanceerde functies. Bewaar uw gebruikershandleiding voor
toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING:

Ter voorkoming van brand en elektrische schokken mag het product niet aan regen of vocht worden

blootgesteld.

WAARSCHUWING:

De apparatuur mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en objecten die gevuld

zijn met water (zoals vazen) mogen niet op de apparatuur worden geplaatst. Evenals bij andere elektronische producten dient u te
zorgen dat er geen vloeistof op enig deel van het systeem terechtkomt. Vloeistoffen kunnen tot storing en/of brandgevaar leiden.

De bliksemschicht met een pijl in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van gevaarlijkeniet-geïsoleerde spanning in het systeem, waardoor er kans op elektrische schokken bestaat.

Het uitroepteken in de driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructiesin deze gebruikershandleiding.

WAARSCHUWING:

Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.

Opmerking:

Het productlabel bevindt zich op de onderkant van het product.

Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voedingsbron. Daar waar de netstekker als uitschakelingsapparaat
wordt gebruikt, dient een dergelijk apparaat gereed te zijn voor bediening

.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Het is niet ontwikkeld of getest voor gebruik buitenshuis, in
recreatievoertuigen of op boten.

WAARSCHUWING:

Houd de batterij van de afstandsbediening uit de buurt van kinderen. De batterij kan bij onjuist gebruik brand

of chemische brandwonden veroorzaken. U mag de batterij niet opladen, demonteren, verhitten boven de 100°C of verbranden.
Werp lege batterijen onmiddellijk weg. Vervang een lege batterij altijd door een batterij van het juiste type en met het juiste
modelnummer.

WAARSCHUWING:

De batterij kan ontploffen als deze onjuist wordt geplaatst. Gebruik uitsluitend CR2032 of

DL2032 lithiumbatterijen van 3 volt van Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba of Shun Wo .

Werp gebruikte batterijen op de juiste wijze weg volgens de plaatselijke voorschriften. Verbrand ze nooit.

Dit product voldoet aan de EMC-richtlijn 89/336/EEG en aan de richtlijn inzake lage spanning 73/23/EEG.De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.bose.com.
9RRUKHW6RXQG'RFNŒV\VWHPLVHHQL3RG

®

GRFNFRQQHFWRUQRGLJL3RGQLHWLQEHJUHSHQ6RXQG'RFNLVHHQKDQGHOVPHUNYDQ%RVH&RUSRUDWLRQL3RGLVHHQJHGHSRQHHUGKDQGHOVPHUNHQL3RGPLQLLVHHQKDQGHOVPHUNYDQ$SSOH&RPSXWHU,QF$OOHDQGHUHPHUNHQ]LMQJHGHSRQHHUGH
KDQGHOVPHUNHQHQKDQGHOVPHUNHQYDQ%RVHFRUSRUDWLRQ$OOHUHFKWHQYRRUEHKRXGHQ

$0B6RXQG'RFN2*/ERRN3DJH7KXUVGD\0DUFK30

Advertising