Använda rätt dockningstillbehör – Bose SoundDock User Manual

Page 64

Advertising
background image

4

I

NTRODUKTION TILL

S

OUND

D

OCK

TM

D

IGITAL

M

USIC

S

YSTEM

English

Deutsch

Fran•ais

Dansk

Espa–ol

Italiano

Svenska

Nederlands

Använda rätt dockningstillbehör

Innan du kan njuta av ljudet måste du installera rättdockningstillbehör på systemets framsida. Först därefterkan du starta systemet.

Så här sätter du i rätt tillbehör:

1.

Kontrollera på tillbehörets undersida om det står A eller Bpå etiketten.

2.

I diagrammet till höger ser du vilket tillbehör (A eller B) som
passar till din iPod-modell.

Obs! Du måste använda rätt tillbehör för att få rätt passning för
din iPod.

3.

Placera tillbehöret över dockningsstationen.

4.

Tryck på båda sidor av tillbehöret tills det fastnar (Figur 3).

Figur 3

Sätt i ett tillbehör

Obs! Du kan ta bort och byta ut tillbehöret mot något av de andra.
Detta medför att du kan använda systemet med olika iPod-storlekar.
Mer informationen finns i “Ta bort ett tillbehör från
dockningsstationen” på sidan 8.

$0B6RXQG'RFN2*/ERRN3DJH7KXUVGD\0DUFK30

Advertising