Ansluta ström – Bose SoundDock User Manual

Page 65

Advertising
background image

5

I

NTRODUKTION TILL

S

OUND

D

OCK

TM

D

IGITAL

M

USIC

S

YSTEM

English

Deutsch

Fran•ais

Dansk

Espa–ol

Italiano

Svenska

Nederlands

Ansluta ström

När du satt i rätt tillbehör är det dags att ansluta systemet till strömkällan.

1.

Lägg märke till pilen längst upp på nätadapterns kabelkontakt (Figur 4).

2.

Anpassa pilen mot den på systemets baksida när du sätter i kontakten i uttaget.

3.

Sätt i den smala kontakten på strömsladden i uttaget på nätadaptern.

4.

Sätt i den andra änden av sladden i ett vägguttag.

Figur 4

Ansluta systemet
till strömkällan

Strömsladd

Nätadapter

Kontrollera iPod-kompatibilitet
För att fjärrkontrollen till SoundDock™-systemet ska fungera måste din iPod ha rätt version av Apples
programvara installerat (eller en senare version av samma program) (Figur 5).

Figur 5

Programvarusynt
för olika iPod-
typer

Obligatorisk version

(eller senare) av

Apples programvara

3.0

2.2

1.2

1.0

iPod-modell

Om du vill kontrollera vilken programversion du har i din iPod väljer du Settings, About och Version på
iPods display.

Om du behöver uppgradera till en senare version ska du besöka Apple iPods webbplats och följa
anvisningarna för att ladda ned programmet gratis. Gå till:

http://www.apple.com/ipod/download/

$0B6RXQG'RFN2*/ERRN3DJH7KXUVGD\0DUFK30

Advertising