Teknisk information, Kundservice, Garanti – Bose SoundDock User Manual

Page 69

Advertising
background image

9

U

PPLEVA LJUDET

English

Deutsch

Fran•ais

Dansk

Espa–ol

Italiano

Svenska

Nederlands

Kundservice

Kontakta din Bose-återförsäljare om du har frågor om SoundDock Digital Music System. Du kan också
kontakta Bose direkt. Se adresslistan som finns i förpackningen.

Garanti

SoundDock Digital Music System täcks av en överföringsbar begränsad garanti.På produktregistreringskortet finns mer information.

Fyll i informationsdelen på kortet och skicka in den till Bose. Du kan också registrera dig online.Klicka på Product Registration längst ner på sidan Customer Service på webbplatsen:

www.bose.com

Teknisk information

Elprestanda

Systemets storlek och vikt

100-240 V

50-60 Hz, 1,5A-0,8 A, 64-77 VA

6,65" H x 11,91" B x 6,48" D(16,89 cm x 30,26 cm x 16,47 cm)2,1 kg

Inget ljud efter snabb
urdockning eller dockning
av iPod-enheten

Ta bort iPod-enheten från dockningsstationen, vänta fem sekunder och sätttillbaka den.

Ta ut strömsladden i en minut och sätt tillbaka den. Detta återställer systemet.

iPod-enheten svarar inte
på knapparna på
SoundDock

TM

-

fjärrkontrollen:Ta bort iPod-enheten från dockningsstationen, vänta en kort stund innan du
sätter tillbaka den igen. Du kan behöva göra detta några gånger.

Pröva med fjärrkontrollen från en annan plats. Om den fungerar då, beror
problemet på ljusförhållandena eller andra störningar i rummet.

Kontrollera att inget blockerar IR-signalen från fjärrkontrollen till SoundDock-
systemet. Torka av linsen på fjärrkontrollens front.

Kontrollera att batteriet i fjärrkontrollen är rättvänt med +-sidan uppåt som i
Figur 7 på sidan 7.

Byt batteri i fjärrkontrollen.

Kontrollera att rätt version av programvaran används i iPod-enheten(se “Kontrollera iPod-kompatibilitet” på sidan 5).

SoundDock-systemet
svarar inte på kommandon
från fjärrkontrollen ellernär du trycker på
volymknapparna + och –
på systemets front

Ta ut strömsladden i en minut och sätt tillbaka den. Detta återställer systemet.

Kontakta Bose

®

kundservice om problemet kvarstår.

Problem

Åtgärd

$0B6RXQG'RFN2*/ERRN3DJH7KXUVGD\0DUFK30

Advertising