Laser information – Sharp AR-M700N User Manual

Page 8

Advertising
background image

CAUTIONS

0-4

Laser Information

Wave length

785 nm

+10 nm
-15 nm

Pulse times

North America:

55 cpm / 62 cpm model: (3.1 µs ± 3.1 ns)/7 mm
70 cpm model: (2.7 µs ± 2.7 ns)/7 mm

Europe:

55 cpm / 62 cpm model: (3.7 µs ± 3.7 ns)/7 mm
70 cpm model: (3.2 µs ± 3.2 ns)/7 mm

Output power

Max 0.8 mW

At the production line, the output power of the scanner unit is adjusted to 0.8 MILLIWATT PLUS 10 % and is maintained
constant by the operation of the Automatic Power Control (APC).

Caution
Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous
radiation exposure.

For North America:

SAFETY PRECAUTIONS

This Digital Equipment is rated Class 1 and complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 of the CDRH standards. This
means that the equipment does not produce hazardous laser radiation. For your safety, observe the precautions below.
● Do not remove the cabinet, operation panel or any other covers.

● The equipment's exterior covers contain several safety interlock switches. Do not bypass any safety interlock by

inserting wedges or other items into switch slots.

For Europe:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

CAUTION

INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN INTERLOCKS
DEFEATED. AVOID EXPOSURE
TO BEAM.

VORSICHT

UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET UND
SICHERHEITSVERRIEGELUNG
ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM
STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL

USYNLIG LASERSTRÅLNING
VED ÅBNING, NÅR
SIKKERHEDSBRYDERE ER
UDE AF FUNKTION. UNDGÅ
UDSAETTELSE FOR
STRÅLNING.

VAROITUS!

LAITTEEN KÄYTTÄMINEN
MUULLA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOHJEESSA
MAINITULLA TAVALLA SAATTAA
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN
TURVALLISUUSLUOKAN 1
YLITTÄVÄLLE
NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSÄTEILYLLE.

VARNING

OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ
ANNAT SÄTT ÄN I DENNA
BRUKSANVISNING
SPECIFICERATS, KAN
ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR
OSYNLIG LASERSTRÅLNING,
SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN
FÖR LASERKLASS 1.

CLASS 1

LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

CAUTION
VORSICHT
ADVARSEL
ADVERSEL
VARNING
VARO!

INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.

Laserstrahl

UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND
SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERERÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER
UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES.
UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR
URKOPPLADE. STRÅLEN ÄR FARLIG. BETRAKTA EJ STRÅLEN.

AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

dragon_00.fm 4 ページ 2004年3月26日 金曜日 午後1時24分

Advertising
This manual is related to the following products: