Заходи з безпеки, Дорожн³ б³гуд³ hr-09 – Binatone HR-09 User Manual

Page 36

Advertising
background image

36

Дорожн³ б³гуд³ HR-09

Уважно прочитайте ³нструкц³ю перед першим

використанням, щоб ознайомитися з роботою нового
приладу. Будь ласка, збереж³ть ³нструкц³ю для
подальших дов³док.

ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ

П³д час експлуатац³¿ приладу завжди

дотримуйтесь наступних правил безпеки:

Перед першим використанням

перев³рте, чи в³дпов³даº напруга,
зазначена на прилад³, напруз³
електрично¿ мереж³ у Вашому будинку.

Використовуйте прилад т³льки в ц³лях,
передбачених ³нструкц³ºю.
Використовуйте т³льки т³ пристро¿, що входять до
комплекту приладу.
Щоб уникнути ураження електричним струмом не
занурюйте прилад, вилку або
електричний шнур у воду або ³нш³ р³дини.
Ставте прилад у так³ м³сця, де в³н не може впасти
у воду або ³нш³ р³дини. При потраплянн³ води на
прилад негайно вимкн³ть його з мереж³. Не
користуйтеся приладом, що упав у воду. В³днес³ть
його до уповноваженого серв³сного центру.
Не допускайте д³тей до роботи з приладом без
нагляду дорослих.
Якщо штепсельна вилка приладу не

Advertising