Binatone HR-09 User Manual

Page 41

Advertising
background image

41

УКРА¯НСЬКА

7. В³докремте невелике пасмо волосся ³ розчеш³ть

його. Накрут³ть пасмо на б³гуд³ (2) починаючи в³д
к³нчик³в волосся до корен³в. Закр³п³ть б³гуд³
затискачами-краб³ками (3), як показано на
малюнку В. Аналог³чним способом завийте
пасма, що залишилися.

Прим³тка:

використовуйте прилад т³льки

на сухому або зволоженому волосс³.
Для кращо¿ ф³ксац³¿ зач³ски Ви можете
перед завивкою скористатися засобом
для укладання волосся.

8. Залиш³ть б³гуд³ на волосс³ доти, поки вони не

охолонуть (б³ля 10-15 хв.). У процес³ охолодження
бигуд³ повернуться до вих³дного кольору. Якщо Ви
накручували вологе волосся, то перед тим, як
зн³мати б³гуд³, переконайтеся, що волосся висохло.

9. Акуратно в³дчеп³ть затискач³-краб³ки (3) ³ зн³м³ть

б³гуд³ (2). Дайте волоссю остаточно охолонути, а
пот³м моделюйте зач³ску на Ваш розсуд. Не
розч³суйте волосся п³сля завивки. Акуратно
укладайте волосся пальцями або за допомогою
греб³нця з р³дкими зубцями. Заф³ксуйте укладку
лаком для волосся, якщо це необх³дно.

10.Завжди вимикайте прилад з мереж³ в³дразу п³сля

використання.

11.Почекайте, поки б³гуд³ (2) повн³стю охолонуть, ³

збер³ть ¿х у сумочку (4) для збер³гання.

Advertising