П²сляпродажеве обслуговування – Binatone HR-09 User Manual

Page 45

Advertising
background image

45

УКРА¯НСЬКА

П²СЛЯПРОДАЖЕВЕ

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Якщо Ваш прилад не ïðàöþº ÷è
ïðàöþº погано, зверн³ться до
уповноваженого серв³сного центру
за консультац³ºю чи ремонтом.
Гарант³я не íàäàºòüñÿ в
наступних випадках:

При недотриманн³ описаних вище правил
безпеки й ³нструкц³¿ з експлуатац³¿.
Використання в комерц³йних ц³лях (використання,
що виходить за рамки особистих побутових
потреб). При вмиканн³ в мережу з напругою,
в³дм³нною в³д зазначено¿ на прилад³.
При неналежному догляд³ (проникненн³ р³дини,
пилу, комах та ³нших сторонн³х предмет³в ³
речовин усередину приладу).
При застосуванн³ зайвих зусиль п³д час
експлуатац³¿ приладу чи ушкодженнях ³ншого
роду (механ³чних ушкодженнях у результат³
неправильно¿ експлуатац³¿, удару чи пад³ння

в³дход³в у Вашому рег³он³. Для правильно¿ утил³зац³¿
приладу достатньо в³днести його до м³сцевого центру
переробки вторинно¿ сировини. Для упакування
вироблених нами прилад³в використовуються т³льки
еколог³чно чист³ матер³али. Тому картон ³ пап³р можна
утил³зувати разом з паперовими в³дходами.

Advertising