Binatone HR-09 User Manual

Page 37

Advertising
background image

37

УКРА¯НСЬКА

сп³âïàäຠçà ñâîºþ конструкц³ºю з Вашою

розеткою, зверн³ться по допомогу до
уповноваженого серв³сного центру.
Застосування р³зних перех³дник³в може

призвести до псування приладу та
припиненню гарант³йних зобов’язань.

Не залишайте без уваги вв³мкнений до мереж³

прилад .

Щоб уникнути перевантаження електрично¿

мереж³, не вмикайте ³нший прилад високо¿
потужност³ до т³º¿ ж само¿ мереж³, до яко¿
вв³мкнений ваш прилад.

Вимикайте прилад з мереж³ по зак³нченн³
використання, перед перем³щенням з
одного м³сця в ³нше та перед чищенням.
Н³коли не тягн³ть за шнур при вимиканн³ приладу
з мереж³; в³зьм³ться за штепсельну вилку та вийм³ть
¿¿ з розетки.
Не допускайте дотику шнура або самого приладу
до нагр³тих поверхонь.
Розташовуйте прилад ³ шнур таким чином, щоб
н³хто не зм³г випадково зачепити шнур та
перекинути прилад.
Не користуйтеся приладом з ушкодженим
електричним шнуром або штепсельною вилкою.
Не намагайтеся в³дремонтувати прилад
самост³йно. Зам³на електричного шнура та
штепсельно¿ вилки повинна виконуватися т³льки в
уповноваженому серв³сному центр³.
Н³коли не розбирайте прилад самост³йно;

Advertising