Нструкц²я з експлуатац, Перед використанням – Binatone HR-09 User Manual

Page 40

Advertising
background image

40

²НСТРУКЦ²Я З

ЕКСПЛУАТАЦ²¯

1. Вийм³ть прилад ³з сумочки (4).
2. Установ³ть п³дставку для б³гуд³ (1) на
суху р³вну горизонтальну поверхнею.
3. Пом³ст³ть вс³ б³гуд³ (2) на п³дставку (1).

4. Ув³мкн³ть прилад до мереж³.
5. Коли б³гуд³ нагр³ються (3-5 хвилин),

кольорова поверхня стане б³лою. Для кращо¿
ф³ксац³¿ зач³ски дочекайтеся, поки б³гуд³ стануть
зовс³м б³лими (максимальна температура).

6. Обер³ть необх³дний д³аметр б³гуд³ (2) залежно в³д

довжини волосся ³ д³аметра локон³в, який Ви
хочете одержати. Щоб б³гуд³ щ³льно ф³ксувалися
на волосс³, довжина пасма не повинна бути
меншою д³аметра б³гуд³, тому найкоротш³ пасма
накручуйте на б³гуд³ меншого д³аметра.

ПЕРЕД

ВИКОРИСТАННЯМ

Зн³м³ть ус³ пакувальн³ матер³али з

приладу.

Перев³рте, чи в³дпов³даº напруга,

зазначена на прилад³, напруз³
електрично¿ мереж³ у вашому будинку.

Advertising