Binatone HR-09 User Manual

Page 43

Advertising
background image

43

УКРА¯НСЬКА

п³д³йдуть вам найкраще. Середн³ та велик³ б³гуд³
додають зач³сц³ îáºìó, але локони в³д тонких
б³гуд³ збер³гаються довше.

Щоб зач³ска збер³галася довше, перед укладкою
зволожте волосся та нанес³ть на нього зас³б для
укладки, розд³л³ть волосся на пасма та намотайте
¿х. Коли б³гуд³ охолонуть, зн³м³ть ¿х, а волосся
розчеш³ть за допомогою пальц³в або греб³нця з
р³дкими зубами.
П³д час укладки завжди розташовуйте пасма
перпендикулярно голов³. ²накше п³д час завивки
волосся б³ля самих корен³в залишиться прямим.
П³д час намотування волосся на б³гуд³ тримайте
його перпендикулярно до них. Враховуйте, що
пасма не можуть бути ширш³ за б³гуд³. Волосся
намотуйте р³вно, стежте за тим, щоб к³нчики
волосся не м’ялися, ³ в такому випадку ви
îòðèìàºòå ³деальн³ локони.

Засоби для укладки волосся

П³нн³ ф³ксатори (муси й п³нки) додають зач³сц³
об’ºму, допомагають надовго зберегти локони .
Ц³ засоби наносять на вологе волосся. Перед
укладкою п³дсуш³ть волосся феном. Не можна
наносити на волосся занадто багато п³нки, ³накше
висохле волосся буде виглядати неохайно.
Лосьйони для укладки надають зач³сц³ об’ºму ³
ст³йкост³. На в³дм³ну в³д п³нки, лосьйони можна
наносити ³ на сухе волосся.
Гель íàäຠзач³сц³ ст³йкост³. За допомогою гелю
можна надати будь-яку форму коротк³й стрижц³,

Advertising