Спец²альнь² правила, Безпеки – Binatone HR-09 User Manual

Page 38

Advertising
background image

38

неправильне складання може призвести до

ураження електричним струмом п³д час
наступного використання приладу. Ус³ ремонтн³
роботи повинн³ виконуватися т³льки в
уповноваженому серв³сному центр³.
Не користуйтеся приладом у м³сцях, де в пов³тр³
можуть м³ститися випари легкозаймистих речовин.
Цей прилад ïðèçíà÷àºòüñÿ т³льки для домашнього
використання ³ не ïðèçíà÷àºòüñÿ для комерц³йного
та промислового використання.
Виконуйте вс³ вимоги ³нструкц³¿.
Не користуйтеся приладом, який маº механ³чн³
пошкодження (вм’ятини, тр³щини), перев³рте його
працездатн³сть у найближчому уповноваженому
серв³сному центр³.

СПЕЦ²АЛЬНЬ² ПРАВИЛА

БЕЗПЕКИ

Не допускайте потрапляння вологи

в робочу зону приладу п³д час його
роботи.

Не торкайтеся металевих частин

приладу п³д час його роботи.

Не допускайте потрапляння

сторонн³х предмет³в м³ж нагр³тими
частинами приладу, тому що це може

Advertising