Binatone HR-09 User Manual

Page 47

Advertising
background image

47

УКРА¯НСЬКА

Характеристики можуть бути зм³нен³ компан³ºю

Binatone без будь-якого пов³домлення.

Гарант³йний терм³н ³ ³нш³ детал³ зазначен³ в

гарант³йному талон³, що äîäàºòüñÿ до приладу.

Терм³н служби: 3 роки в³д дня покупки.
Виробник: Binatone Industries Ltd, Great Britain,

Vitabiotics House, 1 Apsley Way, Staples Corner, Lon-
don, NW2 7HF, UK. (Б³натон ²ндастр³з Лтд,
Великобритан³я)

Зроблено в КНР для Binatone Industries Ltd,

Великобритан³я

Advertising