Binatone HR-09 User Manual

Page 46

Advertising
background image

46

приладу).
При несанкц³онованому ремонт³ чи зам³н³ частин
приладу, зд³йснених не уповноваженою на це
особою чи серв³сним центром.
При нещасних випадках, таких як: удар
блискавки, затоплення, пожежа й за ³нших форс
мажорних обставин.

Advertising