Dulkið siurblys, Eksploatavimo instrukcija – Samsung SC7840 User Manual

Page 34

Advertising
background image

EKSPLOATAVIMO
INSTRUKCIJA

DULKIÐ SIURBLYS

❈ Prieš naudodamiesi šiuo aparatu,prašome atidžiai perskaityti instrukcijà.
❈ Naudoti tik uždarose patalpose.

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:57 PM Page 34

Advertising
This manual is related to the following products: