Øleidžiamð filtrð valymas – Samsung SC7840 User Manual

Page 42

Advertising
background image

LT-8

5

ØLEIDŽIAMÐ FILTRÐ VALYMAS

1

2

3

6

4

5

5-1 MAIŠELIÐ TIPO

PASTABA :

Neišmeskite filtro. J∞ reikia išlaikyti,norint išsaugoti valymo efektyvumà.

1

2

3

4

5

PASTABA:

Neišmeskite filtro.J∞
reikia išlaikyti, norint
išsaugoti valymo
efektyvumà.

5-2 KASETINIÐ FILTRÐ TIPO

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:57 PM Page 42

Advertising
This manual is related to the following products: