Indikacinñs šviesos (kasetinið filtrð tipui) – Samsung SC7840 User Manual

Page 40

Advertising
background image

LT-6

4

INDIKACINñS ŠVIESOS (kasetinið filtrð tipui)

1

2

3

4

5

6

7

8

PASTABA:

Visada btina naudoti
Cyclone filtrà, norint išlaikyti
optimalð veiksmingumà.

4-1 CYCLONE FILTRO VALYMAS

Kai užsidega indikatoriaus šviesa, reikia
ištuštinti ir išvalyti Cyclone filtrà (4-1)ir
kasetin∞ filtrà (4-2)kaip kad parodyta
sekanãioje instrukcijose.

PASIRENKAMAS VARIANTAS

SKAITMENINIS SIGNALAS

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:57 PM Page 40

Advertising
This manual is related to the following products: