IKA Vortex 4 basic User Manual

Page 35

Advertising
background image

35

052010

Pred zagonom v celoti preberite Priročnik za uporabo in upo-

števajte varnostna navodila.

• Priročnik za uporabo shranite na vsem dostopnem mestu.
• Poskrbite, da z napravo dela le izučeno osebje.
• Upoštevajte varnostna navodila, smernice in predpise za varstvo pri-

delu ter preprečevanje nesreč.

• Nazivna napetost na tipski ploščici se mora ujemati z omrežno

napetostjo.

• Napravo je dovoljeno uporabljati samo z originalnim omrežnim

napajalnikom.

• Nosite osebno zaščitno opremo v skladu z razredom nevarnosti

medija, ki ga obdelujete, sicer obstaja nevarnost:

- brizganja tekočin
- hitrega izmeta delov
- ujetja delov telesa, las, oblačil in nakita.

• Napravo postavite na ravno, stabilno, čisto, nedrsečo, suho in

negorljivo podlago z dovolj prostora.

• Podstavki naprave morajo biti čisti in nepoškodovani.
• Pred zagonom vrtljivi gumb (E) zavrtite do konca v levo. Počasi

povečujte število vrtljajev.

• Če se tresenje naprave močno poveča (resonanca), zmanjšajte šte-

število vrtljajev ali pa čim hitreje povečajte število vrtljajev prek kri
tičnega območja.

• Število vrtljajev zmanjšajte, če:

- medij zaradi previsokih vrtljajev brizga iz posode,
- naprava teče neenakomerno,
- se naprava zaradi dinamičnih sil začne premikati.

• Dobro pritrdite opremo in nameščene posode, saj se lahko sicer

posode poškodujejo ali izvržejo.

• Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in oprema nepoš

kodovani. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih delov.

• Eno posodo namestite v sredino, več posod pa razporedite ena

komerno.

• Koničaste posode in posode z ostrimi robovi povzročajo obrabo

naležnih površin.

• Pazite na nevarnost zaradi:

- vnetljivih materialov,
- pokanja stekla zaradi mehanskega tresenja.

• Obdelujte le medije, pri katerih obdelava ne dovaja občutne ener-

gije. To velja tudi za druge dovode energije, npr. zaradi svetlob
nega obsevanja.

• Naprave ne uporabljajte v eksplozijsko ogroženih atmosferah, z

nevarnimi snovmi in pod vodo.

• Varno delo zagotavljamo le z opremo, ki je opisana v poglavju

"Oprema".

• Opremo namestite le pri izvlečenem omrežnem vtikaču.
• Po prekinitvi in ponovni vzpostavitvi napetosti se naprava znova

ne zažene samodejno.

• Preprečite udarce in druge sunke na napravo in opremo.
• Med delovanjem se lahko naprava segreje.
• Napravo sme odpreti le strokovno osebje.

Varnostna navodila

SL

4049900_Vortex4bd_052010:3345300_VG3_042005_kvmb_1 06.07.2010 15:42 Seite 35

Advertising
This manual is related to the following products: